Thursday, 20 August 2015

Chinese Primary 2B Unit 18 (2) 小学华文2B 第十八课 (2)

四季歌
Sìjì gē


春天到,小鸟叫,窗外百花开口笑。
Chūntiān dào, xiǎo niǎo jiào, chuāngwài bǎihuā kāikǒu xiào.

夏天到,阳光照,海边戏水真热闹。
Xiàtiān dào, yángguāng zhào, hǎibiān xì shuǐ zhēn rènào.

秋天到,月儿高,灯笼月饼不可少。
Qiūtiān dào, yuè er gāo, dēnglóng yuèbǐng bùkě shǎo.

冬天到,雪花飘,溜冰滑雪乐淘淘。
Dōngtiān dào, xuěhuā piāo, liūbīng huáxuě lè táo táo.


VOCABULARY

春天      : spring
窗外      : outside the window
夏天      : summer
海边      : beach
戏水      : play water
秋天      : fall
灯笼      : lantern
月饼      : moon cake
冬天      : winter
雪花      : snowflakes
飘        : float
溜冰      : skate
滑雪      : ski

3 comments:

 1. 乐淘淘 : "happily and fiercely", I guess.
  Not a common expression maybe because my dictionary couldn't help me...I think that 乐淘淘 is close to 热闹 ...Anyhow, a song is often written in rhyme... and this way is also easier to memorize.

  ReplyDelete
  Replies
  1. yes i think so, ”乐淘淘“ similar to very happy ~ in this song, every sentence last with "ao" pronounciation. which season do you like? 你最喜欢什么季节?

   Delete
 2. 你呢 ?哈哈。。。
  我最喜欢春天。太热的时候, 我的头脑的效率不很高。

  ReplyDelete